Opplæringsbasseng

Med sine 32 komfortable varmegrader er det ikkje rart at opplæringsbassenget er vårt aller mest populære basseng. Det vert ofte nytta av skular, barnehagar og til symjekurs. I tillegg er det eit godt godt basseng å vere i for eldre og dei aller minste.

Temperatur

Bassenget held ein temperatur på 32 gradar. For barn, rørslehemma og eldre er dette eit ypparleg basseng å tilbringe tid i.

Dybde

På det grunnaste (mot aust) er bassenget 0,8 meter, og på det djupaste (mot vest) er det 1,6 meter.

25-metersbasseng

Me er stolte av å ha eit heilt eige 25-metersbasseng med konkurransestandard her på Voss. Bassenget held 28 grader og kan delast i 6 baner. Dybden går frå 1 meter (sør) til 1,6 meter (nord).

Startpallane på kortsida er integrert med teknologisk utstyr for tidtaking under konkurransar.

Symjing

I Vossabadet vil det alltid vere høve til å koma for å ta ein dukkert i løpet av våre opningstider. Det vil alltid vera minst to symjebaner i 25-metersbassenget som er reservert til våre badegjester, sjølv om det pågår anna program på timeplanen.

Merk! Ikkje alle symjer like raskt. Hurtigsymjarar og mosjonistar får derfor kvar sine baner i bassenget. For å skapa god flyt i symjebanane ber me om at dykk respekterer merkinga me har sett opp.

I symjebanane har me høgrekøyring – hald til høgre i bana, så unngår du kollisjon!

Vekeplan

Gå inn i timeplanen og sjekk når det er aktivitet i bassenget.

Temperatur

Temperaturen i 25-metersbassenget ligg på 28 grader.

Stupebasseng

Me har eit eige basseng knytta til aktiviteten i stupetårnet.

Eige stupebasseng

«Dette er noko av det luraste de har gjort», seier alle dei som har erfaring med å kombinere stup- og konkurransebasseng. Stupebretta vil aldri vera stengt hjå oss! Bassenget held 28 grader og er 3,85 meter djupt. Stupebretta på 1 og 3 meter er sviktbrett.

For å skapa god flyt på travle dagar oppmodar me alle om å symje rett fram eller rett bak etter hopp/stup. Å symja til sida kan skapa farlege situasjonar.

Aldersgrense

Alle kan nytta seg av stupetårnet dersom dei kjenner seg klar for det. Det er greit med armvinger/flyteelement frå 1-meteren, men alle som hoppar frå 3- eller 5-meteren må vera symjedyktige og hoppe utan flyteutstyr.

Stupebrett

  • 1 meter
  • 3 meter
  • 5 meter

Sklie

Sklia vår passar perfekt for både store barn og enda større barn. La konkurranseinstinktet sleppe laus!

Aldersgrense

Det er 7 års aldersgrense for å skli aleine, men born under 7 år kan skli saman med ein vaksen. Utanom dette er det ikkje høve til å skli fleire saman. 

Tidtakar

Inviter vener, familie eller ein kollega til konkurranse i sklia. Med vårt tidtakarsystem er det enkelt å avgjere kven som er raskast. Kva er din rekord?

Badstu

Badstua i Vossabadet er felles for alle badegjestar. Her er temperturen alltid 80 grader. Nyt varmen medan du følgjer med på aktobatikken i stupetårnet. Badetøy er påbode.

Forsiktig

Bruk av badstu skjer på eige ansvar. Små barn vert fraråda å nytta badstu. Gravide og menneske med hjartesjukdommar vert tilråda å bruke sunn fornuft i badstu. Ikkje sit for lenge og hugs å drikke vatn!

Regler

Etter at du har brukt badstua må du dusje dersom du skal tilbake i bassenget. Du finn ein dusj på veggen utanfor badstua.