svømmende strekperson

Badereglar

Tryggleik og trivnad

Me ynskjer at du som gjest skal føla størst mogleg tryggleik og trivnad. For å oppnå dette må alle gjester i Vossabadet følgja nokre felles reglar. All bading føregår på eige ansvar. Slå alarm til badevertane dersom du oppdagar personar som treng hjelp.

Born og ikkje-symjedyktige

Har du våtkort, så kan du bada åleine på eige ansvar

Er du 12 år og symjedyktig kan du bada åleine

Born under 12 år må ha fylgje av symjedyktig vaksen -og vera under oppsyn i vatnet heile tida

Maks 3 born eller ikkje-symjedyktige per vaksen

Hoved- og stupebasseng er kun for symjedyktige

Før bading

Dusj naken før du går i bassenget

Bad i reint badetøy

Bleieborn må bruke badebleie

Ikkje spring i dusjområdet

Generelt

Mat og drikke skal nytast ved kioskområdet

Røyk, snus og tyggis er ikkje tillate

Å ta bilete i dusj- og garderobeområda er forbode

Ved bassenget

Høyr på badevertane

Ikkje spring i bassengområde

Ikkje stup eller hopp frå langsidene

Ingen store badeleikar i bassenget

1 om gongen i sklia

Billetten gjeld for éin innpassering. Ein kan ikkje gå ut og kome inn igjen til badeområdet

Stupebasseng:
1 om gongen og sjå at det er klart

Snorkel skal kun nyttast ved symjeopplæring

Mat og drikke ikkje tillat ved bassenget

Kamera og telefon er ikkje tillat inne i hallen