person som vinker til barn som svømmer

Personleg symjetrenar

Er du klar for å lære grunnleggande teknikkar eller å utvikle deg meir som symjar?

Vossabadet tilbyr frå våren 2023 private timar med personleg symjetrenar Rutger Custers.

Private timar

Symjetrenar Rutger Custers var aktiv symjar allereie som 6-åring og har sidan 2017 jobba som badevert i Vossabadet. Frå hausten 2022 har han drive føretaket Voss PT, og tilbyr mellom anna symjetrening med personleg oppfølging.

Bestilling

Ta kontakt med Rutger for å avtale tidspunkt.
Epost: rutger@vosspt.no
Telefon: 95249546

Timer Pris

1 time
(a 50 min)

700,-

5 timer
(a 50 min)

3050,-

10 timer
(a 50 min)

5400,-