Symjegruppa – Voss IL

Interesse for symjekurs for eldre barn? Sjå heimesida til Voss IL Symjegruppa for meir informasjon

Voss IL – Symjegruppa har òg ei Facebookside

Medlem av Voss IL

Alle barn som trener aktivt i Symjegruppa må vera medlem i Voss IL. Innmelding på nettsida til Symjegruppa www.vossil-symjegruppa.no, øverst på sida.

Årskort

Alle som går på trening i Vossabadet må ha årskort. Symjarar på organisert trening i regi av Symjegruppa får 40% på årskort (1500,- for born, 1800,- for ungdom og 2700,- for vaksne)

Vossababy 1

3-8 mnd

Har du ein fersk liten krabat som du vil ta med ut for å utforske det våte element? Då er Vossababy 1 det riktige kurset for dykk! Her er det vasstilvenning og positive assosiasjonar til vatn som er hovudmålet. Foreldre lærer å halda borna i trygge grep, og borna får lære å symje under vatn.

Velg mellom kurs på dagtid (torsdagar) eller ettermiddag (onsdagar).

Opplæringsbasseng

Timen er i opplæringsbassenget som held 33 grader. Før de tek til på kurset, kan de gradvis venne babyen til ein badetemperatur mot 33 grader.

Badebukse/Badebleie

Babyane må bruke badebleie eller badebukse. Alle babyar som badar i Vossabadet får utdelt gratis badebleie i resepsjonen.
 • Kursstart

  Onsdag 15. januar
  Torsdag 16. januar

 • Klokkeslett

  16.00-16.30 (onsdagskurset)
  13.00-13.30 (torsdagskurset)

 • Varighet

  10 veker á 30 min

 • Siste kursdag

  Onsdag 25. mars
  Torsdag 26. mars

 • Pris

  Pris: 2200,-/per born, inkl. to vaksne. Påmelding er bindande.

Vossababy 2

6-12 mnd

Det er stor forskjell på små babyar og litt større born når det kjem til både kognitive og motoriske eigenskapar. Dette er kurset for dei små som er nysgjerrige på vassleik, men med stort fokus på tilvenning i vatn og bergingsteknikkar. Kurset anbefalast som eit vidaregåandekurs for babyar som har vore gjennom Vossababy 1 frå før, eller for babyar som har noko erfaring med vatn frå før.

Varmebasseng

Timen er i opplæringsbassenget som held 33 grader. Før de tek til på kurset, kan de gradvis venne babyen til ein badetemperatur mot 33 grader.

Badbukse / Badebleie

Babyane må bruke badebleie eller badebukse. Alle babyar som badar i Vossabadet får utdelt gratis badebleie i resepsjonen.
 • Kursstart

  Onsdag 15. januar

 • Klokkeslett

  16.30-17.00

 • Varighet

  10 veker á 30 min

 • Siste kursdag

  Onsdag 25. mars

 • Pris

  2200,-/per born, inkl. to vaksne. Påmelding er bindande.

Vossababy 3

10-24 mnd

Når babyen har fått tid til å utvikle seg, kanskje ta sine første steg og prate litt, vil behovet for nye utfordringar melde seg. Det er eit stort aldersspenn i denne gruppa, men ein ettåring som har bada mykje og ein toåring som er ny i gamet kan ofte ha tilsvarande behov. I dette kurset vert det lagt opp til mykje leik og moro.

Varmebasseng

Timen er i opplæringsbassenget som held 33 grader. Før de tek til på kurset, kan de gradvis venne babyen til ein badetemperatur mot 33 grader.

Badbukse / Badebleie

Babyane må bruke badebleie eller badebukse. Alle babyar som badar i Vossabadet får utdelt gratis badebleie i resepsjonen.
 • Kursstart

  Måndag 13. januar

 • Klokkeslett

  16.30-17.00

 • Varighet

  10 veker á 30 min

 • Siste kursdag

  Måndag 23. mars

 • Pris

  2200,-/per born, inkl. to vaksne. Påmelding er bindande.

Vossakids

2-4 år

Dei litt større borna lærer viktige sjølvbergingsprinsipp, bruker bassengkanten aktivt og kan dykke etter leikar. Nokre av borna er klare for å lære enkle symjeprinsipp, som for eksempel ryggsvømming og crawl. Læring gjennom meistring og leik er eit viktig fokusområde i denne aldersgruppa.

Opplæringsbasseng

Timen er i opplæringsbassenget som held 33 grader.

Badbukse / Badebleie

Babyane må bruke badebleie eller badebukse. Alle babyar som badar i Vossabadet får utdelt gratis badebleie i resepsjonen.
 • Kursstart

  Måndag 13. januar

 • Klokkeslett

  17.00-17.30

 • Varighet

  10 veker á 30 min

 • Siste kursdag

  Måndag 23. mars

 • Pris

  2200,-/per born, inkl. to vaksne. Påmelding er bindande.

Kurs i crawl

Eit kurs for både nybyjarar og vidarekomne

Har du lyst til å lære å symje crawl? Eller finpusse på teknikken du allereie kan? Dette kurset tilpassast ditt behov, og våre instruktørar gir alle deltakarar tett oppfølging. Oppstart måndag 9. september, med kurs kvar måndag i sju veker.

25-metersbassenget

Gruppa møter trenarane ved kanten av 25-metersbassenget klokka 19.30. Instruktørane har eit skreddersydd opplegg for dykk.

Utstyr

Ta med symjebriller og badehette om du har. Me har dette for sal i butikken.

 • Kursstart

  Måndag 9. september

 • Klokkeslett

  kl 19.30-20.30

 • Varighet

  Sju veker á 1 time

 • Siste kursdag

  Måndag 28. oktober (ingen kurs i veke 41)

 • Pris

  1400,- (1000,- med årskort). Påmelding er bindande.

 • Påmelding

  E-post: booking@vossabadet.no
  Telefon: 992 19 299

Aquagym – oppstart 13. januar!

Aquagym

Bli med på Aqua gym! Aquagymtimane i Vossabadet er tilpassa alle nivå og behov. Enten du ynskjer å mosjonere litt eller du ynskjer å ha deg ei skikkelig treningsøkt, er dette ein treningstime for deg! Det er i stor grad deg sjølv som avgjer kor intensiv økta vert, avhengig av kor hardt du tek i. Kom og prøv deg fram.
Instruktørane brukar musikk og ulike flyteelement som hjelpemiddel i aquagymtimane.

AquaPulse

Nytt i 2020!
Bli med på ei skikkelig intervalløkt i bassenget, under leiing av Rønnaug frå Nr1 Fitness Voss. I denne timen får du opp temperaturen og pulsen.

Aquajogg

Du kan òg bli med på Aqua jogg, som føregår i stupebassenget på måndagar. Aqua jogg er ei svært gunstig treningsform for dei som har problem med belastningsskadar og leddproblem i vektberande ledd som anklar, kne, hofter og rygg. Du får eit flytebelte rundt magen, og «joggar» i vatnet inntil musikk.

 • Aquagym

  Måndagar 18.00-18.45

  Torsdagar 12.30-13.15

 • AquaPulse

  Måndagar 19.00-19.30

 • Aquajogg

  Måndagar 19.30-20.00

 • Påmelding

  Det kostar ingenting ekstra å vere med på timane, du betalar berre ein vanlig badebillett. Dei som har årskort og klyppekort kan nytte det.

Voss Helsesportslag

Kvar torsdag fra 19.30 til 20.00 har Voss Helsesportslag trening i opplæringsbassenget med fysioterapeut.
For meir informasjon kontakt Bjørg Norunn Øyeflaten tlf 41649633.

Opplæringsbassenget

Gruppa møter instruktør ved kanten av opplæringsbassenget klokka 19.30.

 • Klokkeslett

  kl 19.30-20.00

 • Påmelding

  Telefon: 41649633

Symjekurs Vaksne

Symjekurs Vaksne

Symjekurs for vaksne Vossabadet, i samarbeid med Voss IL Symjegruppa, inviterer til SYMJEKURS FOR VAKSNE.
Målgruppa for kurset: Deg som ynskjer å verta tryggare i vatnet og læra grunnleggjande symjeferdigheit.
Oppstart: Fredag 7. feb. kl 12.00 i Vossabadet. Varigheit: 10 veker (ikkje veke 8 og veke 15) Pris: 200,- drop in pris (inngangsbill. og instruksjon)
Ved spørsmål kontakt Vossabadet på telefon 992 19 299 eller mail resepsjon@vossabadet.no
NB. Avgrensa tal plassar!

 • Kursstart

  Fredag 7. februar

 • Klokkeslett

  12.00-13.00

 • Varighet

  10 veker (ikkje veka 8 og veke 15)

 • Siste kursdag

  Fredag 1. mai

 • Pris

  200,- drop in pris (inngangsbillett og instruksjon)

 • Påmelding

  Drop in.
  Ved spørsmål kontakt Vossabadet på telefon 992 19 299 eller mail resepsjon@vossabadet.no
  NB.Avgrensa tal plassar!