Symjegruppa – Voss IL

Interesse for symjekurs for barn? Sjå heimesida til Trygg i Vann for meir informasjon

Voss IL – Symjegruppa har òg ei Facebookside

Medlem av Voss IL

Alle barn som trener aktivt i Symjegruppa må vera medlem i Voss IL. Innmelding på nettsida til Symjegruppa.

Årskort

Alle som går på trening i Vossabadet må ha årskort. Symjarar på organisert trening i regi av Symjegruppa får 40% på årskort (1560,- for born, 1860,- for ungdom og 2760,- for vaksne)

Treningstider

Oversikt over treningsparti og treningstider finn de i kalender.

Aquagym

Aquagym

Bli med på Aquagym! Aquagymtimane i Vossabadet er tilpassa alle nivå og behov. Enten du ynskjer å mosjonere litt eller du ynskjer å ha deg ei skikkelig treningsøkt, er dette ein treningstime for deg! Det er i stor grad deg sjølv som avgjer kor intensiv økta vert, avhengig av kor hardt du tek i. Kom og prøv deg fram.
Instruktørane brukar musikk og ulike flyteelement som hjelpemiddel i aquagymtimane.

 • Aquagym

  Måndagar klokka 19:00 – 19:50 – oppstart 2. januar 2023. Instruktør Rutger Custers.

  Onsdagar klokka 18:00 – 18:45 – oppstart 4. januar 2023. Instruktør Hilde Fenne

  Fredagar klokka 12:00 – 12:50 – oppstart 6. januar 2023. Instruktør Rutger Custers.

 • Påmelding

  Det kostar ingenting ekstra å vere med på timane, du betalar berre ein vanlig badebillett. Dei som har årskort og klyppekort kan nytte det.

Baby- og småbarnssymjing

Det vert kurs i baby- og småbarnssymjing i Vossabadet våren 2023!

Vossababy 1: For babyar som ikkje har vore med på kurs før. Alder 3-8 mnd.

Vossababy 2: For babyar som ikkje har vore med på kurs før, men er eldre enn anbefalt alder for baby 1 (over 8 mnd), eller som har vore med på Vossababy 1 tidlegare. Alder 8-18 mnd.

Vossababy 3: For babyar som er eldre enn 18 månader, eller som har vore med på Vossababy 1 og/eller Vossababy 2 tidlegare.

Instruktør: Info kjem!
E-post:
Telefon:

Påmelding

Link til påmelding kjem snarleg!

Pris

Pris: 1900,- per baby

Inkludert inngang for inntil to vaksne som er med på babysymjinga.

Tidspunkt

Vossababy 1: Fredagar kl 13.00-13.30
Vossababy 2: Fredagar kl 13.30-14.00
Vossababy 3: Fredagar kl 14.00-14.30

Oppstart i veke xx (xx. mars)
Siste kurs i veke xx (xx. mai)
Totalt åtte kursdagar – ingen kurs i veke 14 (5. april) grunna påskeferie.

Personleg symjetrenar

Personleg trenar

Er du klar for å lære grunnleggande teknikkar eller å utvikle deg meir som symjar? Vossabadet tilbyr frå våren 2023 private timar med personleg symjetrenar Rutger Custers. Rutger var aktiv symjar allereie som 6-åring og har sidan 2017 jobba som badevert i Vossabadet. Frå hausten 2022 har han drive føretaket Voss PT, og tilbyr mellom anna symjetrening med personleg oppfølging.

 • Pris

  1 time (a 50min) – kr 700,-

  5 timer (a 50min) – kr 3 050,-

  10 timer (a 50min) – kr 5 400,-