Symjegruppa – Voss IL

Interesse for symjekurs for barn? Sjå heimesida til Trygg i Vann for meir informasjon

Voss IL – Symjegruppa har òg ei Facebookside

Medlem av Voss IL

Alle barn som trener aktivt i Symjegruppa må vera medlem i Voss IL. Innmelding på nettsida til Symjegruppa.

Årskort

Alle som går på trening i Vossabadet må ha årskort. Symjarar på organisert trening i regi av Symjegruppa får 40% på årskort (1500,- for born, 1800,- for ungdom og 2700,- for vaksne)

Treningstider

Oversikt over treningsparti og treningstider finn de i kalender.

Vossababy 1

3-8 mnd

Har du ein fersk liten krabat som du vil ta med ut for å utforske det våte element? Då er Vossababy 1 det riktige kurset for dykk! Her er det vasstilvenning og positive assosiasjonar til vatn som er hovudmålet. Foreldre lærer å halda borna i trygge grep, og borna får lære å symje under vatn.

Velg mellom kurs på dagtid (torsdagar) eller ettermiddag (måndagar).

Opplæringsbasseng

Timen er i opplæringsbassenget som held 33 grader. Før de tek til på kurset, kan de gradvis venne babyen til ein badetemperatur mot 33 grader.

Badebukse/Badebleie

Babyane må bruke badebleie eller badebukse. Alle babyar som badar i Vossabadet får utdelt gratis badebleie i resepsjonen.
 • Kursstart

  Måndag 11. januar
  Torsdag 14.januar

 • Klokkeslett

  16.00-16.30 (måndagskurset)
  13.30-14.00 (torsdagskurset)

 • Varighet

  9 veker á 30 min (ingen kurs i ferien, veke 8 og 9)

 • Siste kursdag

  Måndag 22. mars
  Torsdag 25. mars

 • Pris

  Pris: 2000,-/per born, inkl. to vaksne. Påmelding er bindande.

Vossababy 2

6-12 mnd

Det er stor forskjell på små babyar og litt større born når det kjem til både kognitive og motoriske eigenskapar. Dette er kurset for dei små som er nysgjerrige på vassleik, men med stort fokus på tilvenning i vatn og bergingsteknikkar. Kurset anbefalast som eit vidaregåandekurs for babyar som har vore gjennom Vossababy 1 frå før, eller for babyar som har noko erfaring med vatn frå før.

Velg mellom kurs på dagtid (torsdagar) eller ettermiddag (måndagar).

Varmebasseng

Timen er i opplæringsbassenget som held 33 grader. Før de tek til på kurset, kan de gradvis venne babyen til ein badetemperatur mot 33 grader.

Badbukse / Badebleie

Babyane må bruke badebleie eller badebukse. Alle babyar som badar i Vossabadet får utdelt gratis badebleie i resepsjonen.
 • Kursstart

  Måndag 11. januar
  Torsdag 14. januar

 • Klokkeslett

  16.30-17.00 (måndagskurset)
  14.00-14.30 (torsdagskurset)

 • Varighet

  9 veker á 30 min (ingen kurs i ferien, veke 8 og 9)

 • Siste kursdag

  Måndag 22. mars

 • Pris

  2000,-/per born, inkl. to vaksne. Påmelding er bindande.

Vossababy 3

10-24 mnd

Når babyen har fått tid til å utvikle seg, kanskje ta sine første steg og prate litt, vil behovet for nye utfordringar melde seg. Det er eit stort aldersspenn i denne gruppa, men ein ettåring som har bada mykje og ein toåring som er ny i gamet kan ofte ha tilsvarande behov. I dette kurset vert det lagt opp til mykje leik og moro.

Varmebasseng

Timen er i opplæringsbassenget som held 33 grader. Før de tek til på kurset, kan de gradvis venne babyen til ein badetemperatur mot 33 grader.

Badbukse / Badebleie

Babyane må bruke badebleie eller badebukse. Alle babyar som badar i Vossabadet får utdelt gratis badebleie i resepsjonen.
 • Kursstart

  Måndag 11. januar

 • Klokkeslett

  17.00-17.30

 • Varighet

  9 veker á 30 min (ingen kurs i ferien, veke 8 og 9)

 • Siste kursdag

  Måndag 22. mars

 • Pris

  2000,-/per born, inkl. to vaksne. Påmelding er bindande.

Vossakids

2-4 år

Dei litt større borna lærer viktige sjølvbergingsprinsipp, bruker bassengkanten aktivt og kan dykke etter leikar. Nokre av borna er klare for å lære enkle symjeprinsipp, som for eksempel ryggsvømming og crawl. Læring gjennom meistring og leik er eit viktig fokusområde i denne aldersgruppa.

Opplæringsbasseng

Timen er i opplæringsbassenget som held 33 grader.

Badbukse / Badebleie

Babyane må bruke badebleie eller badebukse. Alle babyar som badar i Vossabadet får utdelt gratis badebleie i resepsjonen.
 • Kursstart

  Måndag 11. januar

 • Klokkeslett

  17.30-18.00

 • Varighet

  9 veker á 30 min (ingen kurs i ferien, veke 8 og9)

 • Siste kursdag

  Måndag 22. mars

 • Pris

  2000,-/per born, inkl. to vaksne. Påmelding er bindande.