Symjegruppa – Voss IL

Interesse for symjekurs for barn? Sjå heimesida til Trygg i Vann for meir informasjon

Voss IL – Symjegruppa har òg ei Facebookside

Medlem av Voss IL

Alle barn som trener aktivt i Symjegruppa må vera medlem i Voss IL. Innmelding på nettsida til Symjegruppa.

Årskort

Alle som går på trening i Vossabadet må ha årskort. Symjarar på organisert trening i regi av Symjegruppa får 40% avslag på årskort.

Treningstider

Oversikt over treningsparti og treningstider finn de i kalender.

Aquagym

Aquagym

Bli med på Aquagym! Aquagymtimane i Vossabadet er tilpassa alle nivå og behov. Enten du ynskjer å mosjonere litt eller du ynskjer å ha deg ei skikkelig treningsøkt, er dette ein treningstime for deg! Det er i stor grad deg sjølv som avgjer kor intensiv økta vert, avhengig av kor hardt du tek i. Kom og prøv deg fram.
Instruktørane brukar musikk og ulike flyteelement som hjelpemiddel i aquagymtimane.

 • Aquagym

  Måndagar klokka 19:00 – 19:50. Instruktør Rutger Custers.

  Torsdager klokka 18:00 – 18:45. Instruktør Hilde Fenne.

  Fredager klokka 12:00 – 12:50. Instruktør Rutger Custers.

  Det er ikkje Aquagym i ferieveker (haustferie, vinterferie, juleferie og sommarferie).
  Sjekk kalender for datoer

 • Påmelding

  Ingen påmelding, berre møt opp.

  Det kostar ingenting ekstra å vere med på timane, du betalar berre ein vanlig badebillett. Dei som har årskort og klyppekort kan nytte det.

Baby- og småbarnssymjing

Det vert kurs i baby- og småbarnssymjing i Vossabadet våren 2024!

Vossababy 1: For babyar som ikkje har vore med på kurs før. Alder 3-8 mnd.

Vossababy 2: For babyar som ikkje har vore med på kurs før, men er eldre enn anbefalt alder for baby 1 (over 8 mnd), eller som har vore med på Vossababy 1 tidlegare. Alder 8-18 mnd.

Vossababy 3: For babyar som er eldre enn 18 månader, eller som har vore med på Vossababy 1 og/eller Vossababy 2 tidlegare.

Instruktør: Hilde Fenne
E-post: hilde_fen@hotmail.com
Telefon: 911 31 604

Pris

Pris: 2200,- per baby

Inkludert inngang for inntil to vaksne som er med på babysymjinga.

Tidspunkt

Oppstart januar og oppstart september.

Sjekk kalender for datoar eller kontakt Hilde for meir info.

Totalt åtte kursdagar over 8 veker – ingen kurs i ferier.

Personleg symjetrenar

Personleg trenar

Er du klar for å lære grunnleggande teknikkar eller å utvikle deg meir som symjar? Vossabadet tilbyr frå våren 2023 private timar med personleg symjetrenar Rutger Custers. Rutger var aktiv symjar allereie som 6-åring og har sidan 2017 jobba som badevert i Vossabadet. Frå hausten 2022 har han drive føretaket Voss PT, og tilbyr mellom anna symjetrening med personleg oppfølging.

 • Pris

  1 time (a 50min) – kr 700,-

  5 timer (a 50min) – kr 3 050,-

  10 timer (a 50min) – kr 5 400,-